Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2012

kremufka
6376 f906 500
kremufka
2376 b753

February 20 2012

kremufka
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacezucho cezucho
kremufka

February 14 2012

kremufka
7421 055e
Reposted fromjauhieni jauhieni viavarnel varnel

January 19 2012

kremufka
0435 db89 500
Reposted frommarron marron viaWercia Wercia
kremufka
9619 124f 500
Reposted frommarron marron viaWercia Wercia
kremufka
Przecież fajni faceci nie chodzą luzem po ulicy!
— to prawda.
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaWercia Wercia
kremufka
1112 4de5
Reposted fromouri ouri viaWercia Wercia
kremufka
0691 763e
Reposted fromajak ajak viaWercia Wercia
kremufka
2891 810d 500
Reposted fromexize exize viaWercia Wercia
kremufka
dziewczyna nie ma wymagań . kochający facet , do którego może się przytulić niezależnie od pory , dobry podkład i tusz do rzęs , odżywka do włosów , paczka żelek , pakiet smsów , słodki miś , wierna przyjaciółka - i jest najszczęśliwszą laską pod słońcem
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaWercia Wercia
kremufka
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.

Reposted frommiedzy-nami miedzy-nami viaWercia Wercia
kremufka

Będę Ci się plątać w myślach aż oszalejesz na moim punkcie.

Reposted fromcarre carre viaWercia Wercia
kremufka
3056 018f
Reposted fromrosejalea rosejalea viacocktail cocktail
kremufka
8911 65e7 500
Reposted fromcocktail cocktail
kremufka
2852 99fa
Reposted frommariet mariet viacocktail cocktail
kremufka
7859 cfab
Reposted frompaprika paprika viabiegusiowa biegusiowa
kremufka
6202 4716
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabiegusiowa biegusiowa
kremufka
3399 3ca3
Reposted fromsiseniorita siseniorita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl